Speciální skladování při teplotách +5 až +60˚C

Provádíme vysoušení, temperování, teplotní cyklování elektronických výrobků, spotřebního a průmyslového zboží v tepelně izolované hale s kapacitou až stovek palet.

Vhodné pro:

 • Skladování zboží vyžadující konstantní teplotu
 • Vysoušení navlhlého zboží a materiálu
 • Tepelné vyrovnání pnutí materiálů
 • Tepelné cyklování
 • Dlouhodobé temperování výrobků dle technologických požadavků
 • Zkoušky vlivu teploty na funkci výrobků (termokomora)

Základní parametry izolované haly:

 • Dosažitelná teplota: +5 až +60˚C
 • Způsob vytápění: elektřina se standardním příkonem 7-50kW
 • Rovnoměrné rozvrstvení teploty díky výkonným ventilátorům
 • Monitorování a záznam průběhu teploty a vlhkosti
 • Lokalita haly: okolí Plzně
 • Kapacita pro stovky paletových míst

Příklad realizace: Temperování LCD obrazovek

Zadání:

Zahraniční zákazník požadoval temperování několika set palet LCD obrazovek při teplotě min 40˚C a vlhkosti nižší než 30% s cílem snížit nadměrnou vlhkost obrazovek. Požadováno měření teploty na 2 místech ve výšce 1 m a 3 m nad zemí, přičemž odchylka od uvedené minimální hodnoty mohla v průběhu skladování činit maximálně mínus 0 / plus 15 stupňů Celsia. Požadovaná doba vysušovacího cyklu 6 dnů.

Realizace:

Zakázka byla realizována v několika etapách podle množství dodaných palet. Záznam teploty a vlhkosti byl, po dohodě se zákazníkem, prováděn na 1 místě, protože bylo ověřeno, že se teplota v různých místech neliší o více než 2˚C. Zboží bylo odebíráno a zaváženo nepravidelně i v průběhu šestidenních cyklů a proto docházelo k poklesům teploty a vzrůstu vlhkosti v době zavážení a odebírání zboží. Teplota se však rychle vracela na původní hodnoty po ukončení manipulace se zbožím – viz grafický záznam průběhu teplot a vlhkosti. Rychlost návratu teploty bylo možné regulovat volbou výkonu elektrického vytápění. Záznam průběhu vlhkosti dokumentuje rychlý proces vysušování.